Budowa potrzebuje geodety. Dlaczego?

łych obszarów”, dla których powierzchnią odniesienia może być płaszczyzna pozioma. Rezultatem przeprowadzonych pomiarów są wielkoskalowe mapy terenu otrzymane w odniesien

Budowa potrzebuje geodety. Dlaczego? usługi geodezyjne Legnica

Z Wikipedii o geodezji niższej

Geodezja niższa, inaczej geodezja ogólna, geodezja szczegółowa, geodezja na płaszczyźnie, miernictwo – dział geodezji zajmujący się pomiarami „małych obszarów”, dla których powierzchnią odniesienia może być płaszczyzna pozioma.

Rezultatem przeprowadzonych pomiarów są wielkoskalowe mapy terenu otrzymane w odniesien