Dobry dentysta Gliwice

O mostach kompozytowych

Dobry dentysta Gliwice
System mostów kompozytowych ? metoda stosowana w stomatologii, opracowana przez Cezarego Turostowskiego, przy współpracy z Katedrą Ortodoncji Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie. Pierwsze mosty wykonane zostały w Katedrze Ortodoncji i Ortopedii Szczękowej Pomorskiej Akademii Medycznej w 1992 roku.

Początkowo traktowane jako tymcza.

Widok do druku:

Dobry dentysta Gliwice